Zotero és un gestor gratuït de referències bibliogràfiques, fet amb codi lliure, dissenyat per a emmagatzemar, administrar i citar informació bibliogràfica. Aquesta eina recopila tota la investigació en una única interfície de cerca i permet importar i exportar dades d’altres gestors. El programa el desenvolupa el Center for History and New Media (CHNM) de la George Mason University.

Zotero permet la captura directa des del web de dades bibliogràfiques de molts ítems: articles, documents de pàgines web, obres d’art, pel·lícules, sons, o qualsevol altre recurs. Les dades recuperades s’organitzen en carpetes, perquè en sigui més fàcil el tractament, i s’insereixen en la bibliografia del treball d’on formen part, en els formats que s’hagin especificat. Els usuaris poden afegir-hi notes, etiquetes i la seva pròpia informació. Aquestes referències poden exportar-se com a bibliografies. El programa és de codi obert i extensible, i permet que grups de recerca puguin interaccionar compartint dades o analitzant la recerca de forma conjunta.

Per a més informació sobre el gestor podeu accedir al lloc web de Zotero.