World Intellectual Property Indicators 2019La World Intellectual Property Organization (WIPO) ha presentat la darrera edició de l’informe anual World Intellectual Property Indicators 2019. Cal destacar que la sol·licitud de títols de propietat intel·lectual arreu del món assoleix nivells rècord l’any 2018.

Segons la WIPO, Àsia s’ha convertit en un centre mundial d’innovació. Així, l’any 2018 Àsia representa més de les dues terceres parts de totes les sol·licituds de patents, registre de marques i dissenys industrials, i altres drets de propietat intel·lectual a escala mundial. En concret, la Xina ha impulsat el creixement general de la demanda de drets de propietat intel·lectual, i l’Índia també ha registrat augments notables.

En concret, els innovadors d’arreu del món han presentat 3,3 milions de sol·licituds de patents l’any 2018, xifra que representa un augment del 5,2 %, el novè creixement anual consecutiu. Així, en el període 2008-2018 es registra un creixement d’un 72,3% en sol·licituds de patents. D’una altra banda, l’activitat mundial de presentació de sol·licituds de registre de marques ascendeix als 14,3 milions, mentre que la dels dissenys industrials arriba als 1,3 milions. A més, les sol·licituds de protecció de les varietats vegetals a tot el món creix un 8,9 % fins a arribar a les 20.210 sol·licituds.

Pel que fa a les oficines de patents, la Xina ha rebut el nombre més gran de sol·licituds de patents internacionals l’any 2018, amb un rècord d’1,54 milions de sol·licituds que representen el 46,4 % del total mundial. A l’oficina xinesa l’han seguit les oficines dels Estats Units d’Amèrica (597.141), el Japó (313.567), la República de Corea (209.992) i l’European Patent Office (EPO) (174.397). En conjunt, aquestes cinc oficines representen el 85,3 % del global mundial.

En la distribució de les sol·licituds de patents per camps tecnològics l’any 2017 (l’últim any amb dades completes disponibles a causa del retard entre sol·licitud i publicació de la patent), la tecnologia informàtica ocupa la primera posició mundial, amb 229.269 sol·licituds publicades. A continuació, s’hi troba la maquinària elèctrica (197.645), el mesurament (148.809), la comunicació digital (144.669) i la tecnologia mèdica (132.863). A més, l’any 2018 les dones inventores només representen el 17,1 % del total en sol·licituds de patents.

Pel que fa a la presentació de sol·licituds de patents a l’estranger (indicador de l’expansió cap a nous mercats), els residents dels Estats Units d’Amèrica són capdavanters (230.085 sol·licituds), seguits pel Japó (206.739), Alemanya (106.753), la República de Corea del Sud (69.459) i la Xina (66.429).

El nombre de patents en vigor en tot el món ha augmentat un 6,7 %, fins a arribar als 14 milions el 2018. Aproximadament 3,1 milions de patents estaven en vigor als Estats Units d’Amèrica, seguits per la Xina (2,4 milions) i el Japó (2,1 milions).

Per a més informació, podeu consultar el text complet del World Intellectual Property Indicators 2019 de la WIPO, així com altres entrades sobre patents publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).