WizdomEn el marc de l’aplicació de la intel·ligència artificial a la informació científica, la plataforma Wizdom permet fer el seguiment i anàlisi continuada de l’ecosistema global de recerca a partir d’enormes quantitats de dades d’ajuts i publicacions. La seva finalitat és proporcionar informació de valor afegit per a la presa de decisions a diversos perfils d’usuari: investigadors, institucions científiques, editors, empreses, entitats finançadors, i, finalment, governs.

Wizdom combina dades de diverses fonts i usa tècniques d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per connectar aquestes fonts en un entorn unificat. A la vegada, aquesta plataforma suposa un desenvolupament considerable a escala de la visualització d’informació mitjançant tota mena de gràfics i mapes interactius.

Les fonts d’informació que Wizdom consulta de forma automàtica són:
– Publicacions: PubMed; Crossref; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Unpaywall.
– Ajuts a la recerca: National Science Foundation (NSF); National Institutes of Health (NIH); European Union; Wellcome Trust; etc.
– Altres fonts: Global Research Identifier Database (GRID); ORCID; United States Patent and Trademark Office (USPTO); etc.

A partir d’aquestes fonts, Wizdom elabora quadres de comandament sobre temes d’investigació (per exemple, el virus Zika); països (per exemple, l’Estat espanyol); institucions (per exemple, la Universitat de Barcelona); o publicacions científiques (per exemple, l’accés obert a escala mundial).

Cada quadre de comandament s’estructura en diferents apartats (àrees temàtiques, investigadors, institucions, finançament, patents, paraules clau, revistes, editors, etc.). A més, cada apartat presenta gràfics i mapes interactius, que inclouen informació metodològica i filtres propis (per any i, a vegades, per país).

Per a més informació, podeu consultar la plataforma Wizdom.