Dialnet Métricas és un projecte de cooperació bibliotecària on hi participen 45 biblioteques universitàries espanyoles coordinades des de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Aquesta iniciativa ofereix un conjunt d’indicadors per identificar la rellevància de la producció científica espanyola en ciències socials i humanitats, a partir de les referències bibliogràfiques citades a les publicacions indexades al sistema d’informació Dialnet.

Aquest projecte està coordinat per la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja (UR), i impulsada per la mateixa universitat, la UCM i el Grupo EC3 de la Universidad de Granada (UGR). Així mateix, Dialnet Métricas està present als criteris d’avaluació d’algunes disciplines per part de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

La nova edició de Dialnet Métricas presenta dues noves matèries en l’apartat de ciències socials (treball social i estudis de gènere) que en sumen un total de 12. Així mateix,  s’han completat les matèries d’humanitats (16) i de ciències jurídiques (12).

La presentació dels resultats s’estructura en dos apartats principals:
a) Índice Dialnet de Revistas (IDR) presenta indicadors de revistes publicades a Espanya. Existeix la voluntat que el nombre de revistes vagi creixent i que sigui el més exhaustiu possible a tots els àmbits (disciplines, editors comercials i acadèmics, accés obert i restringit, etc.). Per calcular aquesta edició s’han comptat 44.657 citacions emeses per 549 revistes, amb una finestra de citació de cinc anys. S’ofereixen indicadors anuals dels anys 2011-2018 i, a més de l’edició actual (2019), es poden consultar les edicions 2016-2018.
b) Indicadores Dialnet presenta indicadors derivats de les citacions de cada publicació i investigador. S’aporta informació que va més enllà de les revistes, ja que inclou llibres, capítols, aportacions a congressos i tesis doctorals.

Per a més informació, podeu consultar el portal Dialnet Métricas.