Google ha publicat la versió 2020 de Google Scholar Metrics, un rànquing de revistes científiques que també permet consultar la visibilitat i influència de les publicacions acadèmiques més recents. Així, Google Scholar Metrics facilita un llistat de les 100 principals publicacions, en 11 idiomes, ordenades segons 2 indicadors bibliomètrics.

El primer indicador bibliomètric és l’Índex H5 que consisteix en l’Índex H dels articles publicats a la revista els 5 darrers anys complets (2015-2019). El segon indicador, Mitjà H5, correspon a la publicació, i es tracta de la mitjana de citacions dels articles inclosos al primer indicador. Per veure els articles més citats d’una revista, només cal fer clic a sobre del primer indicador.

Les dades bibliomètriques es generen a partir de les citacions de tots els articles indexats a Google Scholar (fins al juny del 2020). Aquest motor de cerca indexa publicacions acadèmiques que compleixen determinats criteris d’inclusió.

Ara bé, és important remarcar algunes limitacions de Google Scholar Metrics. Un dels principals inconvenients és que només les revistes en anglès tenen la informació desagregada en 8 categories temàtiques i més de 300 disciplines. Les categories són: empresa, economia i gestió; ciències químiques i dels materials; enginyeria i informàtica; ciències mèdiques i de la salut; humanitats, literatura i arts; ciències de la vida i de la terra; física i matemàtiques; i finalment, ciències socials.

Així, les dades de les revistes en les altres llengües es limiten a les 100 publicacions principals. Google també adverteix que els recomptes de dades i de citacions són estimatius i que un programa informàtic els determina de manera automàtica.

A més, Google Scholar Metrics conté moltes publicacions que no consten a les llistes per llengües i/o per categories (per exemple, s’hi poden buscar les revistes en llengua catalana i obtenir els seus indicadors bibliomètrics). S’hi exclouen les publicacions amb menys de 100 articles o que no han rebut cap citació en el període 2015-2019.

Per a més informació, podeu consultar Google Scholar Metrics.