UNESCO

S’ha presentat l’edició 2010 de l’estudi UNESCO Science Report, escrit per un equip d’experts internacionals. Les edicions anteriors van ser publicades els anys 1993, 1996, 1998 i 2005. L’informe revisa les tendències globals en ciència i tecnologia, a partir d’una àmplia varietat d’indicadors quantitatius i qualitatius. La principal conclusió és que els Estats Units, Europa i el Japó continuen encapçalant l’esforç mundial en R+D, però els països emergents creixen amb força, sobretot la Xina.

L’informe planteja un panorama de transformació ràpida, principalment per l’impuls dels països asiàtics, encapçalats per la Xina, l’Índia i Corea del Sud. Així, el percentatge mundial d’Àsia en despesa d’R+D ha crescut del 27% (2002) al 32% (2007), en bona part per una contribució industrial força destacable. En aquest sentit, les multinacionals de països emergents han irromput amb força en sectors com l’automòbil, béns de consum, construcció aeronàutica, etc.

A més, el percentatge d’investigadors de països en vies de desenvolupament ha augmentat del 30% (2002) al 38% (2007); d’aquests investigadors dos de cada tres treballen a la Xina. A la vegada, la producció de publicacions científiques han passat del 16% (2002) al 25% (2007), sobretot degut a l’esforç de la Xina i, en menor mesura, del Brasil.

De tota manera, els països desenvolupats continuen liderant clarament la producció de patents i no s’ha aturat la fugida de cervells formats en els països en vies de desenvolupament cap a sistemes científics més avançats. Aquest darrer fenomen és especialment important a l’Índia, Turquia, el sud-est asiàtic i l’Àfrica.

Irina Bokova (Directora General de la UNESCO) comenta en el pròleg de l’informe que “the bipolar world in which science and Technology (S&T) were dominated by the Triad made up of the European Union, Japan and the ISA is gradually giving way to a multi-polar world, with an increasing number of públic and private research hubs spreading across North and South”. Aquesta transformació ha rebut l’empenta del desenvolupament ràpid d’Internet, un instrument poderós per a la disseminació del coneixement. A més, l’informe recalca la necessitat d’intensificar la cooperació científica, sobretot entre els països en vies de desenvolupament.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la UNESCO, o bé, consultar el document a l’apartat Context del portal web MERIDIÀ.