ICREA

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) és una fundació impulsada  per la Generalitat de Catalunya. La cooperació, l’obertura internacional i l’afany d’excel·lència són característiques d’ICREA. A més de la contractació d’investigadors d’arreu del món, des de l’any 2008 ha impulsat el Programa ICREA Acadèmia. Aquest programa té la finalitat d’incentivar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya. S’adreça particularment a aquell professorat universitari que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca dins de la universitat durant cinc anys, amb una dotació anual que es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca. Les 4 convocatòries del període 2008-2011 han reconegut l’excel·lència de 88 investigadors i 19 investigadores, si bé el nombre de premis ha anat davallant progressivament, de 40 (any 2008) a 12 (any 2011).

Entre els premiats de la darrera convocatòria, hi ha el Dr. Daniel Recasens, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director del Laboratori de Fonètica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

A continuació es pot consultar la distribució dels 107 reconeixements per àrees i per universitats.

Àrees

– Ciències experimentals i matemàtiques: 28
– Humanitats: 20
– Ciències mèdiques i de la vida: 20
– Tecnologia: 20
– Ciències socials: 19

Universitats

Universitat de Barcelona (UB): 36
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 28
Universitat Pompeu Fabra (UPF): 20
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): 10
Universitat Rovira i Virgili (URV): 8
Universitat de Girona (UdG): 3
Universitat de Lleida (UdL): 2

Per a més informació, podeu accedir a la base de dades dels premiats al lloc web d’ICREA, a més de consultar les altres entrades sobre el tema publicades al Blog.