L’Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) amb la col·laboració del Digital Curator Center (DCC), han publicat l’informe An Analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe, v4 (2019), en el qual es fa una anàlisi de les polítiques sobre dades obertes i ciència oberta. Aquesta quarta versió de l’informe no inclou la política d’accés obert a les publicacions científiques.

L’informe mostra els canvis que s’han identificat entre el  novembre del 2018 i el juliol de 2019 en els 28 estats membres de la Unió Europea (UE). A l’European Research Area (ERA) també es tenen en compte països rellevants com Islàndia, Noruega, Sèrbia i Suïssa, que tenen polítiques actives de ciència oberta.

Entre els resultats més destacats de l’informe es destaca que 14 dels 28 estats membres de la UE tenen polítiques nacionals relacionades amb dades de recerca, que han augmentat des del gener del 2018. Al voltant de la meitat dels països, les dades d’investigació estan cobertes per la mateixa política que s’aplica a l’accés obert o a la ciència oberta.

L’estudi també constata el consens científic general sobre els avantatges de la ciència oberta, tot i que es fa palesa la divisió d’opinions sobre la millor manera d’implementar-la i qui en són els responsables. A més, l’informe proposa un estudi addicional de codis ètics de recerca per a ser examinats amb detall en un futur.

Per a més informació, podeu consultar en detall l’informe An Analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe, v4 (2019).