Is EU-funded research and innovation evolving towards topics related to the Sustainable Development Goals?L’empresa Siris Academic ha presentat el projecte visual interactiu Is EU-funded research and innovation evolving towards topics related to the Sustainable Development Goals? L’objectiu d’aquest projecte és comprendre com els esforços en R+D+I de la Unió Europea es poden relacionar temàticament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Els ODS són un conjunt de 17 objectius relacionats amb el futur desenvolupament internacional fins a l’any 2030.

La Unió Europea considera aquests objectius com un marc estratègic preferent. En l’àmbit de la recerca i la innovació, el nou programa Horizon Europe (2021-2027) es fonamenta en una visió orientada a lluitar contra el canvi climàtic, contribuir a assolir els ODS i impulsar la competitivitat i el creixement europeu.

A escala metodològica, Siris Academic ha classificat segons els ODS les descripcions textuals dels projectes finançats pel Seventh Framework Programme (FP7, 2007-2013) i Horizon 2020 (H2020, 2014-2020). A partir d’aquí, la pàgina presenta un conjunt de visualitzacions interactives que exploren l’evolució temporal i l’especialització per països dels esforços relacionats amb els objectius, així com les paraules clau que han anat guanyant més presència.

El percentatge de projectes relacionats amb els ODS ha crescut d’un 29 % (FP7) a un 35 % (H2020). A més, els objectius amb un percentatge més gran són: (9è) Indústria, innovació i infraestructures; (7è) Energia neta i assequible; (11è) Ciutats i comunitats sostenibles; (13è) Acció climàtica; i (8è) Treball digne i creixement econòmic.

Per a més informació, podeu consultar el projecte Is EU-funded research and innovation evolving towards topics related to the Sustainable Development Goals? de l’empresa Siris Academic.