Innovation districts and industrial clusters in the Barcelona Metropolitan RegionEncarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’informe Innovation districts and industrial clusters in the Barcelona Metropolitan Region ha estat redactat per l’empresa Aretian. Aquest estudi aporta una visió general de la situació i la competitivitat dels diferents districtes d’innovació i clústers industrials de la regió metropolitana de Barcelona, així com la comparació amb àrees equiparables dels Estats Units d’Amèrica.

L’estudi ha desglossat els 5 principals corredors industrials presents a la regió metropolitana de Barcelona en 25 districtes d’innovació i clústers industrials. S’exposen els seus punts forts i febles, es visualitzen els avantatges comparatius i es detallen els possibles riscos, així com les oportunitats de futur.

La finalitat de l’estudi és ser una eina per establir un full de ruta estratègic basat en dades rigoroses, de manera que les administracions públiques pugui proporcionar un suport adequat a l’economia i la innovació regional, impulsar oportunitats laborals d’alta qualitat, definir polítiques de priorització d’inversions i dissenyar vies per contribuir a la prosperitat distribuïda.

Així, el 22@ és pràcticament l’únic districte d’innovació consolidat, juntament amb el clúster automobilístic de Seat a Martorell, a més dels set districtes potencials que s’han detectat. Pel que fa a l’àmbit de la investigació acadèmica, hi ha quatre districtes no consolidats que requereixen una massa crítica més gran d’empreses intensives en coneixement i una forta inversió en processos de recerca i transferència de tecnologia.

A més, l’estudi ha detectat quatre clústers industrials consolidats intensius en innovació: Zona Franca (automòbil, ferrocarril, alimentació, logística); Martorell (automòbil); Sant Cugat-Rubí (biotecnologia, farmacèutica, mèdica); i, finalment, el Prat de Llobregat (automòbil, espai aeri, assegurances, energia).

L’estudi també ha identificat un districte d’innovació potencial que requereix una densificació intensa i més massa crítica: Parc Tecnològic Vallès-Cerdanyola (energia nuclear, programari, energies renovables, robòtica). En el sector de l’emprenedoria hi ha només un districte innovador no consolidat, el Pier01, necessitat de més massa crítica i sinergies amb altres centres d’innovació de la ciutat.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Innovation districts and industrial clusters in the Barcelona Metropolitan Region, així com la notícia publicada pel PEMB.