Evaluating the uptake and impact of participation in the European Framework Programmes for Research in Member StatesQuins han sigut els impactes nacionals dels Programes Marc (PM) d’R+D+I de la Unió Europea (UE)? L’informe independent Evaluating the uptake and impact of participation in the European Framework Programmes for Research in Member States tracta de respondre a aquesta qüestió en el període 2000-2015.

L’estudi és un encàrrec de la Comissió Europea (CE) amb l’objectiu de millorar la comprensió i la comunicació dels impactes dels PM i enfortir al màxim els seus valors afegits. L’informe és responsabilitat del Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) i Oxford Research.

Per facilitar l’anàlisi i les recomanacions sobre els 28 països membres de la UE i els 13 associats que són estudiats, l’informe estableix quatre grups de països: capdavanters; actors principals (inclou l’Estat espanyol); reformadors i especialistes; i, per últim, participants esporàdics.

La metodologia de l’estudi es basa en la revisió bibliogràfica, l’anàlisi de dades (l’informe conté més de 130 taules i figures, a més d’un annex estadístic), entrevistes, enquestes i, finalment, un taller de validació.

Pel que fa als apartats principals de l’informe, són els següents:
– Anàlisi del panorama i polítiques d’R+D a escala nacional, així com la seva relació amb els PM.
– Estudi dels patrons i tendències de participació nacionals als PM.
– Avaluació dels valors afegits de la participació en els PM, més enllà del retorn financer, i establiment dels impactes, així com classificació de factors conductors per generar un impacte durador a escala nacional
– Conclusions i recomanacions qualitatives per millorar la participació i, d’altra banda, assolir impactes sostenibles.

Respecte a la tipologia d’impactes, l’informe diferencia entre els àmbits següents: activitat científica; sistema d’R+D; política; economia i innovació; i, per últim, societat. A la vegada, s’intenta detectar els elements facilitadors i els obstacles per aconseguir tots aquests impactes.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Evaluating the uptake and impact of participation in the European Framework Programmes for Research in Member States.