La Commissió Europea (CE) ha publicat l’informe Monitoring the impact of EU Framework Programmes que fa un seguiment de l’impacte científic, social i econòmic de les inversions en recerca i innovació. L’estudi està realitzat per tres experts en metodologies d’avaluació: Peter van den Besselaar de la Vrije Universiteit Amsterdam, Ramon Flecha de la Universitat de Barcelona (UB) i Alfred Radauer del Technopolis Group.  

L’estudi es basa en la revisió de bibliografia i de les pràctiques més rellevants a escala mundial en el seguiment de l’impacte científic, social i econòmic en la recerca i la innovació. El programa Horizon 2020, novè European Framework Programme (FP9) per la recerca i la innovació, té en compte com a factors clau d’avaluació aquestes tres categories d’impacte que reflecteixen la naturalesa no lineal de les inversions en R+D+I.

En aquest sentit, l’impacte científic dona suport a la creació i difusió de nous coneixements de qualitat, habilitats, tecnologies i solucions als reptes globals. L’impacte social està relacionat amb l’enfortiment de l’impacte de la recerca i la innovació en el desenvolupament, suport i implementació de polítiques i solucions innovadores en la indústria i societat. Finalment, l’impacte econòmic vol fomentar totes les formes d’innovació, incloent l’enfortiment del desplegament al mercat de solucions innovadores.

Per a més informació podeu consultar en detall l’informe Monitoring the impact of EU Framework Programmes.