La Commissió Europea (CE) ha publicat l’informe Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation The evolution of responsible Research and Innovation: the indicators report. Aquest estudi és un dels principals resultats del projecte Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation (MoRRI), que fa un seguiment de l’evolució i els beneficis de la Recerca i Innovació Responsable (RRI) a la Unió Europea (UE) en les seves cinc dimensions: igualtat de gènere, educació científica, compromís públic, ètica, i finalment, accés obert.

Aquest informe identifica els indicadors per a l’evolució de la RRI així com els seus beneficis socials, democràtics, econòmics i científics. També presenta treballs preliminars per establir rutes cap a l’aplicació d’indicadors d’impacte. Val a dir que les dades provenen de projectes anteriors, fonts de dades existents com Eurostat, recerca qualitativa, fonts bibliomètriques, institucions d’educació superior i participants en projectes de ciència i societat, entre d’altres.

Per a més informació podeu consultar en detall l’informe Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation The evolution of responsible Research and Innovation: the indicators report.