La Comissió Europea (CE) ha publicat l’informe Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2018. L’estudi fa un seguiment de les activitats de recerca i desenvolupament de la Unió Europea (UE) de l’any 2018, en un context en què l’R+D+I es situa en el centre de l’agenda europea en matèria d’ocupació, creixement, equitat i canvi democràtic, així com dels preparatius per al futur de la UE.

Segons l’informe, l’economia de la UE segueix creixent per cinquè any consecutiu però el panorama mundial és incert. Els indicadors macroeconòmics, com l’ocupació i la inversió, han tornat a les tendències anteriors a la crisi financera però la millora feble de la productivitat segueix frenant el creixement econòmic. L’European Fund for Strategic Investments (EFSI) ha donat suport a projectes a tots els estats membres amb una inversió total de 360.000 milions d’euros, dos terços dels quals provenen de recursos privats. En aquest marc, l’Horizon 2020 ha contribuït directament a aquesta evolució positiva mitjançant la creació d’uns 592.000 llocs de treball nous en el període 2014-2018.

Pel que fa al marc polític d’R+D+I per a l’any 2021-2027, la UE també ha adoptat diverses propostes per a l’Horizon Europe. Aquestes iniciatives s’estructuren al voltant de tres pilars: la ciència oberta, els desafiaments mundials i competitivitat industrial i la innovació oberta. En aquest context, es destaca la importància d’abordar el canvi climàtic amb la dedicació d’un 35 % de la dotació financera global. La cooperació internacional en matèria d’R+D+I ha reforçat la influència de la UE com a actor mundial, en un context en què es dona cada vegada més atenció a la diplomàcia científica.

Al llarg del 2018, l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) ha donat suport financer (400 milions d’euros) a 8 comunitats de coneixement i innovació (Knowledge and Innovation Communities). Les activitats de gestió de coneixement del Joint Research Centre (JRC) han donat a lloc a diversos centres de transferència de tecnologia com el Competence Centre for Technology Transfer (CCTT), entre d’altres. També s’ha redissenyat el lloc web CORDIS amb l’objectiu de millorar la difusió d’informació sobre els resultats dels projectes de recerca finançats per la UE, així com dels articles i publicacions multilingües.

Per a més informació podeu consultar en detall l’informe Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2018.