La Comissió Europea ha publicat l’informe Indicator frameworks for fostering open knowledge practices inscience and scholarship. L’objectiu d’aquest informe és proporcionar els escenaris per comprendre i aplicar els indicadors científics i tecnològics, i possibilitar així la transició del sistema científic i acadèmic actual cap a una configuració més oberta i inclusiva de les pràctiques i infraestructures de coneixement.

L’informe presenta una visió pròpia dels indicadors en ciència oberta així com el concepte de pràctiques de coneixement obertes. També s’exposa un enfocament del disseny i ús dels indicadors per a la ciència oberta. A continuació, es descriuen els contexts dels indicadors que són necessaris per al desenvolupament de la ciència oberta. A més, s’identifiquen quatre eines necessàries per a donar suport als indicadors de ciència oberta i finalment, es formulen vuit recomanacions per a implementar aquestes eines i marcs d’indicadors en el procés de transformació del sistema científic europeu.

L’estudi conclou que hi ha un suport general entre les comunitats d’interès per a una transformació cap a un sistema més inclusiu i obert de producció de coneixement. En aquest context, els indicadors influiran en aquesta transició si s’utilitzen per a justificar decisions sobre polítiques científiques o com a indicadors de rendiment a escala nacional, institucional o individual. També es mostra que l’avenç cap a pràctiques de coneixement més obertes és un canvi cultural transformador i, per tant, depèn de molts factors diferents.

Així mateix, es recalca que els indicadors influeixen en el comportament dels investigadors si es relacionen amb altres influències condicionadores, com ara les oportunitats de finançament i de carrera professional. Finalment, es destaca fins a quin punt els indicadors de rendiment actuals, tal i com s’utilitzen per universitats, entitats de recerca, agències de finançament i editors, poden obstaculitzar el desenvolupament de pràctiques de coneixement obertes.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Indicator frameworks for fostering open knowledge practices inscience and scholarship al lloc web de la Comissió Europea.