Knowledge Transfer MetricsPer encàrrec de la Comissió Europea (CE), s’ha publicat l’informe Knowledge Transfer Metrics: Towards a European-wide set of harmonised indicators. Redactat per un grup d’experts, aquest informe realitza un estudi d’un conjunt d’indicadors homogenis sobre transferència de coneixement. L’elaboració de l’estudi ha estat gestionada pel Joint Research Centre (JRC), conjuntament amb l’Association of European Science & Technology Transfer Professionals (ASTP).

La transferència de coneixement té la finalitat de maximitzar el flux de tecnologia, propietat intel·lectual i noves idees entre les empreses (existents i noves), el sector públic i altres organitzacions. A la vegada, això augmenta la innovació, comporta beneficis econòmics i socials i impulsa la recerca i l’ensenyament.

L’informe estableix que els indicadors internacionals sobre transferència de coneixement són força heterogenis i van més enllà dels més habituals (patents, llicències, spin-offs -empreses derivades-, i col·laboració empresa-recerca). De tota manera, l’estudi intenta presentar un conjunt limitat d’indicadors bàsics d’entrada (context intern i extern) i sortida (activitat i impacte), que han de reflectir tots els canals de transferència.

També cal tenir en compte que els indicadors no són suficients per comprendre els resultats de la transferència i, per tant, s’han de complementar amb estudis de casos basats en evidències. A la vegada, es recomanen definicions comunes dels indicadors, així com explorar una aproximació centralitzada de la recol·lecció i anàlisi de dades.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’informe Knowledge Transfer Metrics: Towards a European-wide set of harmonised indicators, així com altres entrades sobre transferència publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).