La Comissió Europea ha publicat el 2019 Industrial R&D Investment Scoreboard. Aquest informe fa una anàlisi actualitzada i profunda de la inversió en R+D l’any 2018 de les 2.500 empreses capdavanteres del món, amb seu a 44 països. L’objectiu és analitzar els principals canvis i els indicadors econòmics així com el seu comportament en els últims deu anys. També inclou anàlisis de patents dels sectors biotecnològic, farmacèutic i automobilístic.

La distribució per grans àrees geogràfiques de les 2.500 empreses és la següent: els Estats Units d’Amèrica (769 empreses); la Unió Europea (551); la Xina (507); el Japó (318); i, finalment, la resta de països (355). També cal remarcar la concentració elevada de la inversió en R+D, considerant que les 100 empreses capdavanteres concentren un 52 % de l’esforç total. Així mateix, la inversió en R+D es concentra en tres sectors amplis que comptabilitzen el 76,6 % del total: les TIC (38,7 %), la salut (20,7 %) i l’automoció (17,2 %).

L’any 2018, la despesa global de les 2.500 empreses ha arribat als 823.400 milions d’euros, xifra que representa un 90 % de la inversió empresarial mundial en R+D. Per grans àrees geogràfiques, la distribució percentual de la inversió és: els Estats Units d’Amèrica (38 %); la Unió Europea (25 %); el Japó (13 %); la Xina (12 %); i, per últim, la resta de països (12 %). D’altra banda, el quadre d’indicadors també mostra una especialització sectorial diferenciada a les grans àrees geogràfiques.

Les empreses europees han augmentat la inversió en activitats d’R+D per novè any consecutiu, però per sota la taxa de creixement global. Així, el creixement de la Unió Europea de l’any 2018 ha sigut d’un 4,7 %, impulsat principalment pels sectors de les TIC i salut. Ara bé, l’augment de les companyies europees ha estat superat pels Estats Units d’Amèrica (10,3 %) i la Xina (26,7 %).

El quadre d’indicadors també conté una classificació de les 1.000 empreses capdavanteres a escala europea en inversió en R+D, concentrades a Alemanya, el Regne Unit i França. Totes aquestes empreses inverteixen almenys 8,6 milions d’euros en R+D. Val a dir que només 21 empreses d’aquesta classificació corresponen a l’Estat espanyol.

Finalment, l’informe inclou una anàlisi de patents per al sector biotecnològic i farmacèutic. Val a dir que l’R+D en aquest sector ha augmentat substancialment en els últims 10 anys, encara que el nombre de patents presentades per any ha disminuït. L’anàlisi també mostra la diferència d’aquests dos sectors entre empreses de la Unió Europea i els EUA, principalment pel baix nombre d’empreses biotecnològiques a la UE.

Per a més informació, podeu consultar el text complet del 2019 Industrial R&D Investment Scoreboard.