La Comissió Europea (CE) ha publicat l’informe European entrepreneurial regions. Regional ecosystem mapping : region of Catalonia en el marc del projecte Fostering collaboration through mapping, analysing and interlinking of European Entrepreneurial Regions, finançat pel programa europeu COSME (2014-2020), per a petites i mitjanes empreses.

En aquest context, l’objectiu d’aquest informe, publicat al maig del 2020, és localitzar els ecosistemes empresarials de les regions emprenedores europees (European Entrepreneurial Region, EER) centrant-se en l’anàlisi dels seus actors, polítiques i serveis que milloren el mercat. Així mateix, es volen explorar els vincles potencials dins i a través dels ecosistemes empresarials regionals.

L’informe constata que l’ecosistema d’empreses emergents de Catalunya es considera un dels ecosistemes europeus més dinàmics dels darrers 5 anys. Catalunya se situa com el 3r hub d’empreses emergents preferit per als fundadors de negocis i el 20 % dels fundadors europeus creen les seves start-up a Barcelona. A més, la capital catalana és la 4a ciutat del continent que més inversions ha rebut en empreses emergents.

Segons aquest estudi, Catalunya concentra més de 1.300 empreses emergents que han creat 13.800 llocs de treball en sectors com la indústria 4.0, les ciències de la vida i de programari i mòbil. També ocupen sectors líders com la indústria alimentària (2.459), la indústria química (1.164) i els vehicles de motor (3.001). Val a dir que l’ecosistema start-up català s’ha desenvolupat considerablement en els darrers anys, tenint en compte l’augment del nombre de fundadors locals i internacionals, start-up tecnològiques locals i inversors de capital risc, acceleradores i incubadores.

A més, Catalunya compta amb una gran varietat d’organitzacions de suport a les empreses, una infraestructura tecnològica i de recerca força ben desenvolupada juntament amb la presència de clústers i associacions empresarials reconegudes internacionalment de diferents sectors. També hi ha un augment significatiu en el nombre d’empreses emergents de comerç electrònic i models de negoci SaaS3 (software as a service) amb seu a Catalunya.

Les fonts d’on s’extreuen les dades per a la realització d’aquest estudi inclouen l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya, la fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), el Barcelona & Catalonia Startup Hub d’ACCIÓ, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) i l’organització Startup Genome.

Per a més informació, podeu consultar l’informe European entrepreneurial regions. Regional ecosystem mapping : region of Catalonia al lloc web de la Comissió Europea (CE).