La World Intellectual Property Organization (WIPO) ha publicat l’informe Identifying and ranking the world’s largest clusters of inventive activity. L’estudi analitza els llocs d’origen d’aproximadament 950.000 patents internacionals registrades entre els anys 2010 i 2015, i identifica els 100 principals clústers d’innovació del món.

En l’elaboració d’aquest informe el Global Innovation Index (GII) recalca que els resultats de la innovació estan determinats per factors que operen de forma global, com les polítiques, les lleis i les institucions nacionals, la despesa nacional i els lligams culturals. No obstant això, aquesta perspectiva emmascara diferències importants en l’exercici de la innovació dins dels països, ja que les activitats d’innovació tendeixen a concentrar-se geogràficament en grups seleccionats vinculats a una sola ciutat o un conjunt de ciutats veïnes.

Els 10 primers països que encapçalen aquesta llista són: Tokio–Yokohama (el Japó); Shenzhen–Hong Kong (la Xina); San Jose–San Francisco (els Estats Units d’Amèrica); Seul  (Corea del Sud); Osaka–Kobe–Kyoto (el Japó); San Diego (els Estats Units d’Amèrica); Beijing (la Xina); Boston–Cambridge (els Estats Units d’Amèrica); Nagoya (el Japó); i finalment, París (França). En aquest rànquing, l’Estat espanyol té dos clústers: Barcelona, que ocupa la posició 52 (2.003 patents) i Madrid, que es troba en el lloc 61 (1.796). A Barcelona, el major productor de patents és Hewlett-Packard  (autora del 8,7 % de les patents registrades), i a Madrid és Telefónica (13,3 %).

Per la majoria dels clústers, el sol·licitant de patent més gran és una empresa, tot i que per algun d’ells és una universitat, sobretot el Massachusetts Institute of Technology (MIT).  En el cas de Barcelona i Madrid, les universitats i centres públics de recerca tenen un rol significatiu. Pel que fa a l’activitat innovadora, el camp tecnològic més destacat entre els 100 primers clústers és la tecnologia mèdica, que representa el primer camp en 17 agrupacions, seguida per la comunicació digital (16), els productes farmacèutics (15) i la informàtica (12).

Per a obtenir informació més detallada, podeu consultar l’informe Identifying and ranking the world’s largest clusters of inventive activity al lloc web de la WIPO.