2º Informe sobre la ciencia y la tecnología en España 2019La Fundación Alternativas ha publicat el 2º informe sobre la ciencia y la tecnología en España (2019). Aquest informe s’emmarca en una sèrie que pretén mostrar l’estat i l’evolució del sistema espanyol de ciència i tecnologia, aportant idees, recomanacions i propostes basades en indicadors objectius. La finalitat és promoure el canvi necessari per afrontar els problemes estructurals que aturen el desenvolupament econòmic i social sostenible.

L’informe és una obra col·lectiva, redactada per experts, que aborda temes com, per exemple: l’impacte del finançament públic en l’R+D+I de les empreses; la col·laboració internacional en la producció científica i tecnològica; l’espai europeu; el sistema científic (avaluació, enfortiment institucional, ètica i cultura social); la transferència de coneixement; el sistema de govern, legislació i carrera científica dels centres de recerca públics; la formació científica; o la igualtat d’oportunitats.

Segons els autors de l’informe, la situació actual del sistema requereix combinar un augment sostingut dels recursos en el temps amb una anàlisi aprofundida dels problemes estructurals: carrera científica; finançament; internacionalització; innovació; etc.

A l’apartat final de conclusions i recomanacions, es reclama posar en marxa un canvi estructural a partir de mesures com les següents:
1. Plantejar un conjunt d’àrees prioritàries cientificotecnològiques;
2. Modificar la governança del sistema, amb la implicació activa dels investigadors;
3. Eliminar l’exclusivitat funcionarial dels investigadors públics i instaurar un sistema de contractes estables i competitius;
4. Combatre l’endogàmia universitària;
5. Canviar els mètodes de selecció dels directius de les universitats i els centres de recerca;
6. Dotar els centres executors d’investigació d’una major responsabilitat, amb autonomia de gestió;
7. Augmentar el nivell de despesa pública en R+D;
8. Dur a terme un pla de xoc de salvament del sistema espanyol de ciència i tecnologia
9. Acceptar, sobretot per part de l’Administració General de l’Estat, les peculiaritats del sistema d’R+D+I.

Per a més informació, podeu consultar l’informe 2º informe sobre la ciencia y la tecnología en España (2019) de la Fundación Alternativas.