El sistema de patentes en 2017L’informe El sistema de patentes en 2017. Análisis de la situación internacional, europea y española ha estat redactat pel professor Gian Lluís Ribechini (OBS Business School). L’estudi confirma el bon estat del sistema de patents a escala mundial i europea.

L’any 2017, s’han presentat 243.157 sol·licituds de patents internacionals a través del Patent Cooperation Treaty (PCT), gestionat per la World Intellectual Property Organization (WIPO). Per tant, s’ha produït un creixement d’un 4,4 % respecte a l’any 2016 i s’ha mantingut la tendència iniciada l’any 2009. D’altra banda, les 165.590 sol·licituds de patents europees presentades a l’European Patent Office (EPO) han representat un augment d’un 3,9 % respecte a l’any 2016.

Els 10 països capdavanters han concentrat, respectivament, un 88 % de les sol·licituds internacionals i un 84 % de les europees. A les dues oficines, els Estats Units d’Amèrica ha ocupat la primera posició, mentre que la Xina ha sigut el país amb un creixement més gran. Per la seva banda, l’Estat espanyol s’ha situat a la posició 18a a escala mundial (1.415 sol·licituds) i 16a a escala europea (1.560 sol·licituds), amb el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) com a sol·licitant principal.

En relació a les patents espanyoles, s’ha confirmat la previsió que l’entrada en vigor de la nova Ley de Patentes afecta substancialment el nombre de sol·licituds presentades a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Així, les sol·licituds han baixat un 20 % respecte a l’any 2016 però resulta significatiu que les empreses (un 44 % del total) tornen a patentar més que els inventors particulars (37 %).

Per a més informació, podeu sol·licitar la consulta de l’informe El sistema de patentes en 2017. Análisis de la situación internacional, europea y española, així com altres entrades sobre patents publicades en aquest lloc web.