La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de ciencia e Innovación (MICINN) ha publicat l’informe Género y ciència frente al Coronavirus que es centra en el gènere i la ciència en el context de la COVID-19. La UMyC  és l’òrgan encarregat de posar en pràctica el principi de transversalitat de gènere i d’impulsar aquesta perspectiva en les polítiques científiques, tecnològiques i d’innovació que afecten la igualtat entre homes i dones.

L’estudi aborda l’impacte de la crisi sanitària, econòmica i social global en la salut d’homes i dones, la ciència en el confinament i la carrera de científics i científiques. En aquest marc, la UMyC presenta unes línies d’actuació i recomanacions amb l’objectiu d’avançar en la igualtat de gènere i ciència. En aquest sentit, es proposa avaluar l’impacte de gènere en la productivitat científica durant el confinament per a garantir que no suposa un perjudici afegit a les carreres de les científiques. Així mateix, es considera incorporar la dimensió de gènere en tots els projectes de recerca, i en concret, s’apunta al finançament d’investigacions multidisciplinàries amb perspectiva de gènere sobre la COVID-19 i les seves conseqüències en diversos àmbits.

L’informe conclou que la crisi sanitària, econòmica i social global a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2 no és neutre en termes de sexe i gènere. A més, en aquest context calen nous acords laborals per a la carrera científica i per a captar i retenir el millor talent en termes d’igualtat de gènere en ciència.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Género y ciència frente al Coronavirus al lloc web del MICINN.