Practices and Patterns in Research Information ManagementLes organitzacions OCLC i euroCRIS han presentat l’informe Practices and Patterns in Research Information Management: Findings from a Global Survey. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les pràctiques de gestió de la informació de recerca a les institucions científiques d’arreu del món, a partir d’una enquesta en línia que va obtenir 381 respostes de 44 països diferents.

L’informe detalla la complexitat de les pràctiques de gestió de la informació de recerca i examina com les plataformes comercials i de codi obert s’estan implementant a tot el món. En aquest sentit, existeixen un gran nombre de solucions específiques per a cada regió, així com molts sistemes desenvolupats localment.

D’altra banda, l’informe considera urgent la necessitat d’interoperabilitat entre sistemes (interns i externs), i aquí es constata la importància d’utilitzar identificadors, estàndards i protocols.

La creixent necessitat de millorar la interoperabilitat entre la gestió dels fluxos de treball d’accés obert i la conservació de les metadades dels resultats de la investigació institucional està donant lloc a un augment de la fusió funcional dels dipòsits institucionals i dels sistemes de gestió de la informació de recerca (en anglès, Current Research Information Systems, CRIS). Això reforça encara més la necessitat d’equips complexos i transversals que donin suport a les activitats institucionals de gestió de la informació de recerca, amb participació de les oficines d’investigació i, cada vegada més, de les biblioteques.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Practices and Patterns in Research Information Management: Findings from a Global Survey.