L’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat el Documento de Trabajo ICONO: Evolución de la nanotecnología en España (Junio de 2018). L’objectiu de l’informe és presentar una visió global del context de les activitats en nanociència i nanotecnologia en el món, i particularment, del seu nivell de desenvolupament a Espanya, a partir de les dades disponibles actualment.

Pel que fa al context mundial, l’estudi menciona alguns avenços i oportunitats dels 8 àmbits d’aplicació actuals de la nanotecnologia: salut, fabricació, TIC, transport, energia, construcció, medi ambient i fotònica. L’informe també es centra en el context normatiu, les polítiques europees de suport i els principals reptes per a mesurar l’impacte econòmic de l’aplicació de les nanotecnologies.

Quant a l’àmbit espanyol, es fa una anàlisi dels programes de finançament nacionals i autonòmics relacionats amb la nanotecnologia, així com un estudi sobre l’entorn de l’R+D+I. En aquest context, s’identifiquen els principals centres d’investigació dedicats al sector de la nanotecnologia. Segons el Mapa de instituciones de I+D+I de ICONO, Espanya compta amb 9 centres de recerca dedicats a la nanociencia i la nanotecnologia, dels quals Catalunya en conté el major nombre.

D’altra banda, es realitza un estudi de la transferència de tecnologia, a través dels articles i les patents en nanotecnologia. Pel que fa a les sol·licituds de patents, val a dir que Barcelona i Madrid presenten el major nombre de sol·licituds, 160 i 156 respectivament, per al període 2014-2014. Finalment, s’analitza l’entorn empresarial en el sector i la participació d’Espanya dins de programes internacionals de nanotecnologia.

En referència a la producció científica en nanotecnologia, la producció mundial s’ha triplicat en els últims deu anys (2006-2015), i representa l’1,7 % amb 226.000 documents. Pel que fa a Espanya, en aquest període ha produit 6.901 publicacions, la qual cosa representa un 1,4 % del total espanyol. Quant al nombre de publicacions en revistes d’alt impacte, ha crescut un 378 % i, en conjunt, representa el 78 % del total de la producció espanyola en nanotecnologia, superior a la mitjana mundial (68 %).

En el context català, també es pot consultar l’informe Reports de la recerca a Catalunya (2003-2009), redactat per Jordi Fraxedas (Centre d’Investigació en Nanociència i Nanotecnologia, CIN2) i Francesc Pérez-Murano (Institut de Microelectrònica de Barcelona-Centre Nacional de Microelectrònica, IMB-CNM), amb la col·laboració de Gemma Rius. Aquest report, publicat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), analitza les accions i activitats dutes a terme a Catalunya en relació amb la recerca en nanociència i nanotecnologia durant el període 2003-2009.

Per a més informació, podeu consultar el document de treball al lloc web d’ICONO.