L’informe El sistema de patentes de 2018. Análisis de la situación internacional, europea y española és la 7a edició de l’estudi anual sobre estadístiques de patents, redactat pel professor Gian Lluís Ribechini (OBS Business School). L’estudi mostra la tendència de creixement en els països que més patenten: la Xina, el Japó, Alemanya i Corea. D’altra banda, es constata un descens del 31 % en les sol·licituds nacionals de patents l’any 2018.

A escala internacional, l’any 2018, s’han presentat 252.315 sol·licituds de patents internacionals a través del Patent Cooperation Treaty (PCT), gestionat per la World Intellectual Property Organization (WIPO). Aquest nombre representa un increment del 3,6 % respecte a l’any 2017. A més, en un període de deu anys (2009-2018) les sol·licituds s’han incrementat en gairebé 100.000 la qual cosa suposa un ascens del 62 %. D’altra banda, les 174.317 sol·licituds de patents europees presentades a l’European Patent Office (EPO) han representat un augment d’un 4,7 % respecte a l’any 2017.

Els 10 països capdavanters han concentrat, respectivament, un 88 % de les sol·licituds internacionals. Els Estats Units d’Amèrica continuen essent capdavanters l’any 2018 tant en el nombre de sol·licituds de patents PCT (22 % del total mundial) com en el de sol·licituds EPO (25 % del total). D’altra banda, l’Estat espanyol ha baixat a la posició 19a del rànquing a escala mundial (1.381 sol·licituds) i ha pujat a la 15a a escala europea (1.776 sol·licituds), la qual cosa suposa un augment del 6,3 %. L’any 2018, una vegada més, ni en el top 100 de sol·licituds de PCT ni en el top 50 de sol·licituds EPO, hi ha organitzacions espanyoles. La primera institució espanyola en sol·licituds de patents internacionals és el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (posició 611 del món, amb 44 sol·licituds).

En relació a les patents espanyoles, l’estudi confirma que la nova Ley de Patentes ha afectat en el nombre de sol·licituds presentades a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Així, les sol·licituds han baixat un 31 % respecte a l’any 2017 (1.578 sol·licituds de patents nacionals). L’any 2018 també es confirma la tendència en la desaparició d’inventors particulars.

Per a més informació, podeu sol·licitar la consulta de l’informe El sistema de patentes en 2018. Análisis de la situación internacional, europea y española, així com la notícia publicada al lloc web de l’OBS Business School.