La Fundació Cotec para la Innovación i l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) han publicat el Mapa del talento en España 2019. L’estudi analitza i compara la capacitat d’atraure i retenir el talent de les 17 comunitats autònomes espanyoles. L’informe ofereix el primer estudi d’escala regional que ha d’aplicar el Global Talent Competitiviness Index (GTCI), desenvolupat per INSEAD, l’escola internacional de negocis amb seu a París. Els resultats d’aquest primer mapa de talent a Espanya situen en les primeres posicions del rànquing les comunitats autònomes de Madrid, Navarra, Catalunya i el País Basc.

L’índex obtingut per a cada regió es construeix a partir de 52 indicadors agrupats en sis pilars fonamentals que condicionen el talent: facilitar; atraure; fer créixer; retenir; capacitats i vocacions tècniques disponibles; així com el nivell de coneixement en cada regió. La Comunitat de Madrid és líder en tots els pilars analitzats menys en facilitar (encapçalat pel país Basc) i retenir (Navarra). Des de la doble perspectiva d’atraure i retenir talent, hi ha diferències significatives entre la part nord-est del país, com les regions més ben situades i l’extrem sud-oest, que obté els resultats pitjors.

L’estudi també incorpora una fitxa per a cada territori en què s’analitzen les fortaleses i debilitats de cada un dels sis pilars en relació amb la resta d’autonomies. En aquest context, Catalunya té una posició molt destacada en tots els aspectes del talent, si bé hauria de posar el focus en la retenció. Els pilars més destacats són el pilar 2 (atraure) i el pilar 3 (créixer). D’acord amb l’indicador global, ocupa el tercer lloc en el rànquing de les 17 comunitats autònomes espanyoles. A més, es troba per sobre la mitjana espanyola en 10 dels 14 àmbits considerats. D’altra banda, el País Valencià, té facilitats per al creixement de talent però amb un poder de retenció limitat i un impacte moderat. D’acord amb l’indicador global, ocupa el desè lloc del rànquing i es troba per sobre de la mitjana espanyola en 4 dels 14 àmbits. Els pilars on més destaca són també el 2 i el 3. Finalment, les Illes Balears ocupen l’onzena posició del rànquing. La seva capacitat d’atracció de talent, que es manifesta amb una major presència d’empreses de capital estranger, no es trasllada a la resta de pilars.

Val a dir que en l’informe s’aprecia una correlació entre els resultats autonòmics del talent i la renda per càpita. En altres paraules, aprofitar el talent afavoreix la renda per càpita i la productivitat, mentre que el progrés econòmic condueix a una major capacitat d’invertir en talent.

Per a més informació detallada podeu consultar el Mapa del talento en España 2019 i la notícia publicada al lloc web de la Fundación Cotec para la Innovación.