La Fundació Cotec para la Innovación i l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) han publicat el Mapa del talento en España 2020. L’estudi té l’objectiu d’actualitzar el mapa de talent de l’any anterior i, així mateix, oferir un indicador alternatiu de la capacitat d’atraure i retenir talent de les comunitats autònomes espanyoles. En aquest marc, l’aparició de la COVID-19 ha comportat la incorporació de variables noves ja que ha elevat el valor del talent. La metodologia que s’aplica és la desenvolupada per INSEAD, l’escola internacional de negocis amb seu a París. Els resultats d’aquest mapa de talent a Espanya situen en les primeres posicions del rànquing les comunitats autònomes de Madrid, Navarra, País Basc i Catalunya.

El Mapa del talento en España 2020  proporciona dos indicadors per a les comunitats autònomes espanyoles. Per als anys 2017 i 2019, es manté l’indicador Global Talent Competitiveness Index d’INSEAD, referent metodològic de l’informe anterior. Per a l’any 2019, l’Índice de talento Cotec-Ivie el qual es construeix a partir de 56 indicadors (dos més que el primer). Ambdós indicadors en comparteixen 30, se n’han revisat 6 i se n’han introduït 20 de nous.

Aquestes modificacions han afectat de forma bastant uniforme els sis pilars fonamentals que condicionen el talent: facilitar; atraure; fer créixer; retenir; capacitats i vocacions tècniques disponibles; així com el nivell de coneixement a cada regió. L’Índice de talento Cotec-Ivie situa la Comunitat de Madrid en primer lloc en tots els pilars analitzats menys en créixer (encapçalat pel país Basc) i retenir (Navarra).

La COVID-19 posa en qüestió una sèrie d’aspectes centrats en tres camps: el primer, relacionat directament amb el sistema sanitari i els recursos dels quals disposa, i de forma indirecta, amb l’atenció prestada a la sostenibilitat i el medi ambient. El segon, el desenvolupament i implantació de la digitalització en les empreses, llars i el sistema educatiu. El tercer es centra en la resiliència del mercat de treball, empreses i treballadors.

L’estudi també incorpora un apartat on es realitza una comparació dels dos indicadors. En resum, es mostra que l’Índice de talento Cotec-Ivie és consistent l’índex INSEAD, però ofereix una ordenació nova i millorada de les fortaleses dels diferents territoris per tal d’afrontar els reptes de l’etapa postCOVID-19.

A més, inclou fitxes en què s’analitzen les fortaleses i debilitats de cada un dels sis pilars en relació amb la resta d’autonomies mitjançant l’Índice de talento Cotec-Ivie. En aquest context, Catalunya té una posició molt destacada en tots els aspectes del talent, si bé hauria de posar el focus en la retenció. Els pilars més destacats són el pilar 6 (coneixement) i el pilar 5 (capacitats i vocacions tècniques). D’acord amb l’indicador global, ocupa el quart lloc en el rànquing de les 17 comunitats autònomes espanyoles. A més, es troba per sobre la mitjana espanyola en 9 dels 12 àmbits considerats. D’altra banda, el País Valencià, té facilitats per al creixement i facilitació de talent però amb un poder de retenció limitat i un impacte moderat. D’acord amb l’indicador global, ocupa l’onzè lloc del rànquing i es troba per sobre de la mitjana espanyola en 1 dels 12 àmbits. Els pilars on més destaca són el 3 (créixer) i l’1 (facilitar). Finalment, les Illes Balears ocupen la dotzena posició del rànquing. Els pilar on més destaca és la capacitat d’atracció de talent. En aquest sentit, les menors diferències salarials i majors oportunitats de lideratge de les dones expliquen la posició destacada en obertura interna.

Per a més informació detallada podeu consultar el Mapa del talento en España 2020 al lloc web de la Fundación Cotec para la Innovación.