L’informe El sistema de patentes de 2019. Análisis de la situación internacional, europea y española és la 8a edició de l’estudi anual sobre estadístiques de patents, redactat pel professor Gian Lluís Ribechini (OBS Business School). L’estudi mostra la tendència de creixement en els països que més patenten: la Xina, els Estats Units d’Amèrica, el Japó, Alemanya i Corea. D’altra banda, l’any 2019 es constata un descens del 14 % en les sol·licituds de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) respecte l’any anterior, mantenint la tendència decreixent iniciada el 2010.

A escala internacional, l’any 2019, s’han presentat 265.357 sol·licituds de patents internacionals a través del Patent Cooperation Treaty (PCT), gestionat per la World Intellectual Property Organization (WIPO). Aquest nombre representa un increment del 5 % respecte a l’any 2018. A més, en els últims deu anys, es manté la tendència de creixement sostingut de les sol·licituds (més de 100.000).

D’altra banda, les 181.406 sol·licituds de patents europees presentades a l’European Patent Office (EPO) han representat un augment lleu del 4 % respecte l’any 2018. Així mateix, l’any 2019 es manté la tendència de creixement sostingut de les sol·licituds EPO.

Els 10 països capdavanters han concentrat, respectivament, un 88 % de les sol·licituds internacionals. Una dada rellevant del 2019 és que la Xina es posiciona com a líder mundial en sol·licituds de patents PCT (22 % del total mundial) desbancant els Estats Units d’Amèrica. Els EUA, però, continuen essent capdavanters l’any 2019 en el nombre de sol·licituds EPO (25 % del total). D’altra banda, l’Estat espanyol ascendeix a la posició 18a del rànquing a escala mundial amb un increment del 8 % respecte al 2018 (1.511 sol·licituds) i manté la 15a a escala europea (1.887 sol·licituds). L’any 2019, una vegada més, ni en el top 100 de sol·licituds de PCT ni en el top 50 de sol·licituds EPO, hi ha organitzacions espanyoles. La primera institució espanyola en sol·licituds de patents internacionals és el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (posició 485 del món, amb 56 sol·licituds).

Per a més informació, podeu sol·licitar la consulta de l’informe El sistema de patentes en 2019. Análisis de la situación internacional, europea y española, així com la notícia publicada al lloc web de l’OBS Business School.