European Research Council (ERC)L’European Research Council (ERC) ha publicat l’estudi Qualitative Evaluation of Completed Projects funded by the European Research Council (2016), en què s’analitzen de manera qualitativa els resultats dels projectes, finalitzats l’any 2014, finançats per l’ERC. En total, es confirma que el 73 % dels projectes avaluats han fet avenços o avenços científics importants. A més, l’informe conclou que l’ERC està complint els seus objectius en finançar projectes d’alt risc (en anglès high-risk/high-gain) i projectes de recerca de frontera de caràcter interdisciplinari.

L’informe analitza una mostra aleatòria de 155 projectes a partir d’un conjunt de 237 projectes de l’ERC, que van finalitzar abans del mes de juny del 2014 (s’exclouen els projectes avaluats en l’estudi pilot anterior, del 2015). També realitza un anàlisi bibliomètric de les publicacions científiques generades pels projectes. En aquest anàlisi, el 25 % dels projectes s’han avaluat com a resultat d’un avenç científic (categoria A), i el 48 %, com un avenç científic important (categoria B). En conjunt, el 73 % dels projectes han estat avaluats en les dues categories principals (A i B), un resultat que és prou notable, si es considera que la selecció de projectes a avaluar és totalment aleatòria. Això s’ajusta als resultats obtinguts l’any 2015, on es van classificar el 71 % dels projectes avaluats que havien conduït a un avenç científic o a un avenç científic important.

Per a més informació detallada podeu consultar l’estudi Qualitative Evaluation of Completed Projects funded by the European Research Council (2016) al lloc web de l’ERC.