La Generalitat de Catalunya, en el marc de l’estratègia SmartCAT, ha publicat l’informe L’ecosistema de la robòtica a Catalunya. Elaborat pel centre tecnològic Eurecat i promogut per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (STCSG), es tracta del primer estudi d’aquestes característiques que es fa sobre el sector de la robòtica. L’objectiu és identificar les organitzacions i entitats que conformen aquest ecosistema per tal de conèixer la realitat del sector. En aquest sentit, es contemplen un total de més de 180 agents de l’àmbit empresarial i educatiu, així com de la recerca i del món associatiu. L’estudi s’ha basat en l’ús d’enquestes com una de les eines principals de recollida d’informació.

L’informe presenta una introducció del sector de la robòtica, amb definicions i tipologies de robots més habituals i els àmbits d’aplicació. També es fa referència a la situació actual, principals mercats i tendències més importants, i es finalitza amb una primera anàlisi de la situació de la robòtica a Catalunya, identificant-ne els principals punts forts i febles. A continuació, l’estudi presenta la llista i la descripció, en forma de fitxa, de totes les entitats identificades que conformen l’ecosistema de la robòtica a Catalunya, és a dir, totes aquelles que tenen la seu, un centre de producció o oficines dins del territori català. Finalment, es presenta una anàlisi focalitzada en les 96 empreses que conformen aquest ecosistema.

Segons l’estudi, s’han identificat 96 empreses, de les quals una tercera part, 32, tenen una activitat centrada en la robòtica educativa; 10 associacions i entitats representatives del sector; 9 centres universitaris que imparteixen formació vinculada a la robòtica; 30 centres de formació professional; 13 centres tecnològics que disposen de la certificació TECNIO i CERCA; 26 grups de recerca associats a les universitats; i finalment, 10 esdeveniments periòdics. Pel que fa als àmbits d’activitat, la robòtica industrial (47) és la més important, que està per sobre tant de la d’ús particular (42), la qual inclou la robòtica educativa, com de la robòtica de servei (33).

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web de la Generalitat així com l’informe L’ecosistema de la robòtica a Catalunya.