Recentment, s’ha publicat a la revista Land l’article «Impacts of use and abuse of nature in Catalonia with proposals for sustainable management». Es tracta d’una síntesi dels treballs elaborats en el marc del projecte «Natura, ús o abús? (2018-2019)», impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en el qual participen 76 experts de diferents àmbits d’especialització. L’equip de coordinació de l’obra l’integren Ramon Folch i Josep Peñuelas, ambdós membres de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC, i David Serrat, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, i Josep Germain com a secretari.

L’article proporciona una visió general dels darrers 40 anys d’ús i, en molts casos, d’abús dels recursos naturals a Catalunya. Analitza l’ús dels recursos naturals de la mineria, l’agricultura, la ramaderia, l’explotació forestal, la pesca, el turisme de natura i la producció i consum d’energia. Exposa com la sobreexplotació dels recursos naturals té un gran impacte sobre la terra i les seves diferents formes de cobertura, aire i aigua, i com la biodiversitat de la flora i la fauna continua sent amenaçada. També recalca que els problemes actuals amb la natura es deriven del model socioeconòmic actual, que és insostenible amb el medi ambient, ja que no té en compte els impactes ambientals.

Finalment, l’article proposa una sèrie de mesures i accions prioritàries relacionades amb cada ús dels recursos naturals del país, amb els impactes que han tingut i amb la seva gestió. L’objectiu és contribuir a millorar la conservació del medi ambient i la biodiversitat i avançar cap a la sostenibilitat.

L’obra Natura, ús o abús?. Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans, editada per l’IEC i l’Editorial Barcino, és un referent per a tota la comunitat científica i pel món de la gestió i la conservació del patrimoni natural. Aquesta obra col·lectiva es va publicar per primera vegada l’any 1976, i va tenir una segona edició ampliada el 1988. Tanmateix es considera la primera gran diagnosi ambiental de Catalunya, i val a dir que ha estat utilitzada pels diversos governs com a base per a la redacció del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).

El web Natura, ús o abús?, la nova edició del Llibre blanc publicada per l’IEC en format digital conté trenta-tres articles de setanta-tres autors i autores de referència i inclou qüestions de caràcter socioeconòmic i de sostenibilitat. Els treballs tenen un enfocament propositiu, orientat a l’acció, els quals serviran de base per a organitzar sessions de debat obertes a tots els actors interessats. El projecte ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Carulla i l’Editorial Barcino que ha facilitat la reproducció en format digital de les dues edicions anteriors del Llibre Blanc, disponibles a la página web.

Per a més informació podeu consultar la notícia publicada al lloc web de l’IEC així com l’entrada publicada en aquest blog.