ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha impulsat des de l’any 2001 una comunitat de científics i acadèmics d’alt nivell de tot el món que treballen en el sistema de recerca català i en totes les disciplines acadèmiques. Recentment s’ha publicat la ICREA Memoir 2017, que destaca algunes de les xifres bàsiques dels seus programes per contractar investigadors (ICREA Research Professors) i per donar suport a la recerca de professors universitaris (ICREA Academia).

a) ICREA Research Professors

ICREA ha seleccionat i contractat investigadors d’arreu del món amb una trajectòria científica sòlida perquè treballin de forma permanent en el sistema de recerca català. Després d’un procés de selecció altament competitiu, només s’han considerat els candidats que tenen una carrera científica destacada i una capacitat de lideratge excel·lent.

L’any 2017, ICREA ha disposat de 254 professors d’investigació, de 26 nacionalitats, que treballen a 9 universitats i 39 centres de recerca de Catalunya. Aquest mateix any, els investigadors han obtingut 90 milions d’euros de finançament extern (74 milions l’any 2016), fet que implica una mitjana de 355.000 euros per investigador, aproximadament quatre vegades el seu cost. Així, des de l’any 2001, els professors d’investigació ICREA han atret més de 690 milions d’euros, quan el seu cost acumulat ha sigut de 233 milions d’euros. D’altra banda, cada investigador ha mantingut una mitjana de 7,2 llocs de treball a temps complet i altament qualificats.

Des de la perspectiva de la producció científica, l’any 2017 els professors d’investigació ICREA han dirigit 177 tesis doctorals i han publicat 28 llibres, 85 capítols de llibre i 1.824 articles científics (93 % en revistes del primer quartil). A més, els articles han estat citats 2,3 vegades més que la mitjana de cada disciplina. Pel que fa a la transferència tecnològica, l’any 2017 s’han presentat 24 sol·licituds de patents, s’han llicenciat 13 patents i s’han creat 5 empreses derivades (spin-off).

b) ICREA Academia

Des de l’any 2008, ICREA també ha donat suport als professors més prometedors de les universitats públiques catalanes perquè intensifiquin les seves activitats de recerca. En total, s’han atorgat 229 ajuts, per 5 anys, a professors en una fase plenament activa i expansiva de la seva carrera d’investigació. Al final de l’any 2017, 115 ajuts ICREA Acadèmia estaven en actiu.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.