European Research Council (ERC)El programa Proof of Concept de l’European Research Council (ERC) concedeix ajuts per donar suport als investigadors finançats en una convocatòria anterior perquè puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut es pot usar per posar en pràctica el potencial innovador de les idees generades, mitjançant l’establiment de drets de propietat intel·lectual, la investigació d’oportunitats de negoci o el desenvolupament de validacions tècniques. Cada ajut pot tenir una durada màxima de 18 mesos i un finançament de fins a 150.000 euros.

Des de la creació del programa Proof of Concept (any 2011), els investigadors que treballen a Catalunya han rebut 53 ajuts, un 7,3% dels atorgats per l’ERC. Aquest percentatge gairebé multiplica per cinc el que li correspondria a Catalunya per població (1,5 %). En termes econòmics, el programa ha concedit 8 milions d’euros als investigadors de centres catalans.

L’ERC acaba de publicar la resolució del tercer termini de la convocatòria de l’any 2017 del programa Proof of Concept. En total, s’han concedit 160 ajuts (incloses les propostes finançades del llistat de reserva), dels quals 7 ajuts han sigut per investigadors de centres catalans (la meitat dels 14 ajuts que han arribat a l’Estat espanyol).

Per grans sectors institucionals, els 53 ajuts a investigadors que treballen a Catalunya s’han distribuït de la manera següent: centres CERCA (35 ajuts); universitats (13); instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (2); grans infraestructures (2); i, per últim, altres centres (1). Per gènere, només 4 ajuts s’han concedit a investigadores (un 7,5 % del total de Catalunya).

Respecte a la distribució per grans àmbits científics, un 58,5 % dels ajuts a investigadors de centres catalans corresponen a Physical Sciences and Engineering (PE), un 36,8 % a Life Sciences (LS) i, finalment, un 4,7 % a Social Sciences and Humanities (SH).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC.