La revista «Treballs de Sociolingüística Catalana (TSC)» ha publicat en format d’accés obert el número 22 (2012), sota el títol Els usos lingüístics a Catalunya: un estat de la qüestió. La TSC és l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Es començà a publicar l’any 1977 i té periodicitat anual, i el seu objectiu és estimular i reflectir la recerca en sociolingüística dels països de llengua i cultura catalanes.

Els temes que inclou la TSC abracen els camps de la sociologia de la llengua; l’antropologia; el variacionisme; la psicologia social; la política i planificació lingüístiques; el dret lingüístic, entre d’altres. Val a dir que els darrers números consten d’una part dedicada a un tema monogràfic: el número 14-15 (2000) va estar dedicat als «Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans»; el 16 (2002) a «Llengua i societat al País Valencià»; el 17 (2003) a «L’ús oral del català. Dades, reflexions i propostes»; el 18 (2004) a «La situació sociolingüística a les Illes Balears»;  i finalment, el 19 (2006) a «La situació sociolingüística a Andorra».

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SOCS, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.