Top Factor (Center for Open Science)El Center for Open Science (COS) ha presentat Top Factor, un nou projecte per impulsar la transparència i l’obertura de les polítiques editorials de les revistes científiques. Es pretén avaluar elements de qualitat de les publicacions que vagin més enllà de les mètriques estàndards basades en les citacions.

En el marc general de la ciència oberta, el COS és una organització nord-americana sense finalitat de lucre creada l’any 2013 per impulsar l’obertura, la integritat i la reproductibilitat de la investigació científica. Les seves iniciatives són transparents i obertes a les aportacions dels diferents agents (investigadors, revisors, editors, ens finançadors, etc.).

Actualment, Top Factor presenta unes 380 revistes qualificades en funció de 10 criteris relacionats amb la transparència, l’obertura, la reproductibilitat o el disseny de la investigació. El sistema de qualificació (de 0 a 3 punts per cada criteri) es basa en les directrius Transparency and Openness Promotion (TOP) Guidelines. Aquestes directrius van ser publicades l’any 2015 amb l’objectiu de potenciar els valors acadèmics i la credibilitat de les publicacions científiques.

Top Factor es pot consultar per criteris de qualificació, editorials (comercials i científiques) i, finalment, disciplines (és recomanable comparar revistes de camps similars). En aquest darrer sentit, el COS considera que les revistes de psicologia, economia, educació i ciències generals estan més representades perquè han sigut els camps més avançats en polítiques de transparència i rigor científic.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del projecte Top Factor del COS.