La Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT han publicat la Nomenclatura de gestió universitària. L’objectiu d’aquest diccionari és difondre el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa a través del grup de treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.

La primera edició d’aquest diccionari es va fer el juny de 2017. Actualment té 706 termes dels àmbits següents: gestió universitària, avaluació, centres docents, cultura i llengua, institucions (departament i serveis), mobilitat, òrgans de govern, tràmits administratius i documentació, formació i estudis, seu electrònica, estudis de doctorat i recerca. La darrera edició publicada, la quarta, inclou 120 termes al voltant de la recerca.

En aquest context, s’hi poden trobar les denominacions catalanes i els equivalents en espanyol i anglès dels termes següents: avaluació d’experts o revisió d’experts (evaluación por iguales o revisión paritaria o revisión por parespeer review); concurrència competitiva (concurrencia competitivacompetitive tendering); justificació científica (justificación científicafinal technical report); panel d’avaluació(panel de evaluaciónevaluation panel o panel of evaluation); període d’execució (periodo de ejecuciónimplementation period);prepublicació o publicació preliminar (prepublicación o publicación preliminarpreprint); recerca bàsica (investigación básicabasic researchfundamental research o pure research). Val a dir que algunes entrades van acompanyades de notes d’ús o de notes conceptuals que contribueixen a aclarir determinats aspectes del terme representat (per exemple, recerca bàsicaprepublicació).

L’elaboració d’una nomenclatura compartida d’aquest tipus ha comportat reptes terminològics a l’hora d’expressar en anglès determinats conceptes perquè els models organitzatius universitaris no són simètrics entre el nostre país i els països de parla anglesa. Aquesta dificultat de traducció ha estat menor en català i espanyol, ja que les denominacions en aquestes dues llengües estan fixades en documents legals i normatius.

Per a més informació, podeu consultar la Nomenclatura de gestió universitària [en línia]. al lloc web del Centre de Terminologia TERMCAT.