TECNIOTECNIO és la xarxa única creada l’any 2009 per ACCIÓ que aglutina i dinamitza els principals agents experts en recerca industrial i transferència tecnològica de Catalunya. Està constituïda per més de 100 centres especialitzats i més de 3.000 professionals al servei de les empreses catalanes. En total, l’any 2010 els centres TECNIO van obtenir més de 150 milions d’euros en ingressos i van sol·licitar més 60 patents, tot impulsant la creació d’empreses de base tecnològica.

La xarxa TECNIO facilita a les empreses l’accés a capacitats d’R+D diferencials i tecnologies per afavorir la competitivitat i la projecció internacional. En concret, els centres tecnològics col·laboren amb més de 7.000 companyies oferint-los assessorament especialitzat i desenvolupament de projectes de recerca, serveis tecnològics i de formació. Els agents de TECNIO estructuren les seves capacitats en els següents àmbits tecnològics:
– Tecnologies de la informació i la comunicació
– Biotecnologia i ciències de la salut
– Tecnologies de l’alimentació
– Tecnologies dels materials
– Tecnologies químiques
– Tecnologies de la producció
– Tecnologies energètiques i medi ambient

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TECNIO.