TalènciaTalència és la nova institució del Govern català que concentra, a partir d’ara, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Ha estat creada en el marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI).

Talència compta amb un pressupost de 69,4 milions d’euros el 2010 que aniran destinats als més de 25.000 membres actuals de la comunitat investigadora catalana, fonamentalment a formació i atracció de talent (45,4 milions), a l’impuls a projectes de recerca (10,6 milions) i a la millora de l’impacte econòmic i social de la recerca (8,9 milions d’euros).

Els principals objectius de Talència són:

  • la formació i atracció del talent investigador
  • la provisió dels incentius i les millors condicions per al desenvolupament de l’activitat de la recerca
  • esdevenir un organisme de referència en el coneixement i l’avaluació del sistema de recerca
  • millorar el reconeixement social de la ciència
  • incrementar el traspàs de coneixement de les universitats i centres de recerca a les empreses

Com a fites pel 2013, s’han fixat incrementar el finançament per arribar a 1 de cada 4 investigadors catalans, augmentar les matriculacions d’estudiants en carreres universitàries CTEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeries i Matemàtiques) fins al 25% i la creació d’empreses d’origen universitari per tal que un 50% d’investigadors hi treballin i, per últim, potenciar la participació de Catalunya al Programa Marc d’investigació de la Unió Europea fins a un 2%.