Convocatòries: Horizon 2020 (2020) (2)

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 13 convocatòries sobre 71 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars Excellent Science, Industrial Leadership i Societal Challenges. El pressupost global de les...

Convocatòries: Horizon 2020 (2019) (3)

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 10 convocatòries sobre 81 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars Excellent Science, Industrial Leadership i Social Challenges. El pressupost global de les...

Convocatòries: Horizon 2020 (2019) (2)

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 5 convocatòries sobre 138 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen al pilar Societal Challenges, al programa Euratom, a la iniciativa conjunta SESAR i, finalment, a la...

Convocatòries: Horizon 2020 (2018) (7)

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 5 convocatòries sobre 25 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars Excellent Science, Societal Challenges i, per últim, Science with and for Society. El...