Convocatòria: CaixaImpulse Validate (2021)

El programa CaixaImpulse de la Fundació “la Caixa” impulsa la creació d’empreses i productes en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. El programa dóna suport a projectes innovadors al llarg d’àmplies etapes de desenvolupament: des d’etapes inicials de...