Revista ‘Educació i Història’: Nou número

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (SHE), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), acaba de publicar en format d’accés obert el número 32 (juliol-desembre, 2018) de la revista semestral Educació i...

Revista ‘Educació i Història’: Nou número

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (SHE), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat en format d’accés obert el número 31 (gener-juny 2018) de la revista semestral Educació i Història. La...

Revista ‘Educació i Història’: Nou número

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de la Llengua Catalana (SHE), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat en format d’accés obert el número 30 (juliol-desembre 2017) de la revista semestral Educació i...

Revista ‘Educació i Història’: Nou número

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de la Llengua Catalana (SHE), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat en format d’accés obert el número 29 (gener-juny 2017) de la revista semestral Educació i Història. La revista s’inicià l’any 1994...

Revista ‘Educació i Història’: Nou número

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de la Llengua Catalana (SHE), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat en format d’accés obert el número 28 (juliol-desembre 2016) de la revista semestral Educació i...