Revista ‘Educació Química (EduQ)’: Nou número

Educació Química (EduQ) és una revista en llengua catalana de periodicitat quadrimestral, editada per la Societat Catalana de Química (SCQ), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El primer número va sortir l’any 2008 i vol ser un mitjà de...

‘Revista de la Societat Catalana de Química’: Nou número

La Revista de la Societat Catalana de Química, editada per la Societat Catalana de Química (SCQ), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat el número 16 (2017) en format d’accés obert. Iniciada l’any 2000, aquesta publicació s’adreça al col·lectiu de...