Thomson Reuters ha reobert ScienceWatch

Thomson Reuters ha reobert ScienceWatch, un lloc web gratuït dedicat a les mètriques de la recerca científica i a l’anàlisi de la productivitat investigadora. Des de l’any 1989, ScienceWatch facilita informació sobre persones, llocs i temes en...