Dos articles científics sobre assajos clínics

Els assajos clínics són elements essencials per transferir el coneixement científic als pacients i a la societat en general. Recentment, s’han publicat dos articles científics interessants que estudien diversos aspectes dels assajos clínics. Per una banda,...