Balanç del Programa CONSOLIDER (2006-2009)

El programa CONSOLIDER forma part de l’estratègia INGENIO 2010 del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Aquest programa finança projectes de recerca de caràcter estratègic que suposin un avenç significatiu en l’estat del coneixement o que...