Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya

El passat 27 de juliol, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya. Es tracta d’una eina estratègica per donar prioritat a les activitats d’R+D+I com a garantia d’un futur amb progrés econòmic i...