El rendiment de la innovació continua millorant a la Unió Europea

La Comissió Europea (CE) ha publicat les edicions 2019 dels informes European Innovation Scoreboard (EIS) i Regional Innovation Scoreboard (RIS). Cada edició presenta un quadre d’indicadors que analitzen el rendiment de la innovació a escala estatal i regional. A més,...