Directory of Research Information Systems (DRIS)

El Directory of Research Information Systems (DRIS) és una iniciativa d’euroCRIS per generar un mapa dels sistemes d’informació científica a Europa i a escala mundial, amb la finalitat d’obtenir una panoràmica de la seva implementació. euroCRIS és una...