Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

El consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), fins ara anomenat Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), és un centre d’investigació, formació i transferència de tecnologia i coneixement, adscrit a l’Administració de la...

Revista «Dossiers Agraris»: Nou número

«Dossiers Agraris» és una publicació periòdica de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que es va iniciar l’any 1994. Cada número de la revista és una monografia sobre una problemàtica referent a...