Directory of Research Information Systems (DRIS)

El Directory of Research Information Systems (DRIS) és una iniciativa d’euroCRIS per generar un mapa dels sistemes d’informació científica a Europa i a escala mundial, amb la finalitat d’obtenir una panoràmica de la seva implementació. euroCRIS és una...

Directory of Open Access Books (DOAB)

El Directory of Open Access Books (DOAB) és una iniciativa de la fundació Open Acces Publishing in European Networks (OAPEN) que ofereix la possibilitat d’accedir a monografies científiques i tecnològiques en accés obert. L’objectiu principal del DOAB és augmentar la...